BYENS BALLETSKOLE -
Priser 2019-2020


En lektion om ugen á 45 minutter  -  230,- kr. pr. måned 

En lektion om ugen á 55 minutter  -  240,- kr. pr. måned 

En lektion om ugen á 75 minutter  -  250,- kr. pr. måned 

OBS: En måned er 4 dansegange.  Ved måneder med flere eller færre dansegange vil prisen blive rettet til så man betaler for de aktuelle antal gange I perioden. 


Rabatter

Der ydes søskende rabat på 50% for hver efterfølgende samboende elev.
(OBS: Rabatten gælder jeres billigste hold) 


Der ydes rabat på 50% for deltagelse på flere hold.
(OBS: Rabatten gælder jeres billigste hold) 


Betaling


Betaling forgår i 4 rater - Man modtager faktura i august (for august/september), i oktober (for oktober, november og december), i januar (for januar, februar og marts) og i april (for april, maj og juni).


Byens Balletskole  -  tammy@byensballetskole.dk
SiteBuilder drevet af  Vistaprint